onsdag 3 april 2013

Att vara medveten


Ibland sker saker omkring oss utan att vi ens märker dem. Vi vaknar på morgonen, kanske lite för sent. Kanske har vi snoozat lite för många gånger. Våra tankar rusar medan vårt medvetande kämpar för att få kontroll. Vi vänjer oss vid farten, den blir en del av oss. En obalans som styr våra val och våra handlingar.

En stund i tysthet där vi rensar våra tankar och allt brus är det som behövs. En liten stund om dagen tillägnad dig själv. En stund att stanna upp och låta tankarna rensas. Ett sätt att visa dig själv och din omgivning den respekt den förtjänar.

Ett sätt att gå in i varje situation fokuserad med ditt fulla medvetande och ditt bästa jag. Det jag som har tid för ett leende och sympati. Det jag du helst vill vara och det jag som de omkring dig respekterar och uppskattar.

onsdag 27 februari 2013

Död åt chefen


Min syn på chefer kontra ledare är ganska klassisk. En chef är i mina ögon någon som använder organisationens makt för att bestämma över medarbetare. En ledare å andra sidan är för mig någon som känner av och påverkar gruppens riktning och förhållningssätt. Därför bör cheferna dö ut.

Ingen i arbetsgruppen får vara mer kunnig och driven än chefen. Och råkar så vara fallet kan de anställda få uppleva härskartekniker och vassa armbågar, någon som pekar med hela handen och som till fullo tror att ett auktoritärt förhållningssätt är ett vinnande koncept. Ofta är det personer med låg social kompetens med en stark önskan att bli framgångsrik i positionen som chef.

Tvärtom agerar ledaren, som alltid tar ansvar när något går snett i en grupp. Det är en ganska bra indikator på att någon är en bra ledare, någon som vill att gruppens kompetens ska överskrida den egna. En ledare blir inte hotad av förändringar eller motgångar, det snarare stärker och utmanar ledarens förmåga. Det är sällan de som hämningslöst söker framgång som blir ledare, det som karaktäriserar en ledare är snarare viljan att hjälpa andra och att helt egoistiskt glädjas av andras framgång.

torsdag 21 februari 2013

Ett sätt att ge tillbaka.

Har tidigare skrivit om att lyssna och att det är viktigt. Vill nu berätta om andra saker jag tycker är viktiga. Ofta försöker vår omgivning hålla oss tillbaka från att göra något exceptionellt, något som sticker ut eller är annorlunda. Alla ska passa in.

Vi finns överallt, vi som arbetar för förändring. Vi tar risker och utmanar satta strukturer, vi sätter våra känslor och ibland vårt rykte på spel. Vissa dagar kommer du att ifrågasätta det du gör och om det på något sätt har ett värde, stå emot våga lite till! Oftast ger vi upp alldeles för lätt och för tidigt – precis när framgången är runt hörnet.

I varje revolution tar det nya ihjäl det gamla innan något annat uppstår. Andra kanske tycker att du verkar konstig just nu fast förhoppningsvis gör de inte det länge till.

torsdag 7 februari 2013

Ge inte upp, gör något viktigt


Vi ger upp alldeles för enkelt och alldeles för ofta vid minsta motgång. Vi litar på de negativa rösterna vi hör inom oss. Alldeles för ofta tar vi dom på allvar. När vi bestämmer oss och vågar göra saker även om vi är rädda, skadade eller ensamma - det är då vi blir proffs. En proffsidrottare har ju inte nått dit han är genom att ge upp för en stukad fot eller dåligt väder.
Fast vi, vår insats är vår känslomässiga börda. Det vi skapar inför en kampanj, eller en presentation som ska påverka ett företag att byta riktning. Det finns stunder då den rösten som försöker få oss att ge upp tar över, stå emot! Det blir svårare att vända om du forrtsätter att leverera.
Vid fysik ansträngning kan vi göra oss illa om vi fortsätter prestera när vi är skadade eller trötta. När vårt arbete är en känslomässig prestation, något vi gör med passion växer vi som människor. Självklart gäller det alltid att du gör något du gillar. Om du mot förmodan inte skulle gilla det du gör, göra då något annat! Så stäng ner Twitter eller Facebook en stund och gör något viktigt.

Lär dig det som finns att lära och gå sedan din egen väg


Självklar är jag medveten om att jag någon dag kommer att bli anklagad för att beskriva andras idéer. Och jag vill erkänna, jag är resultatet av andra människors tankar och idéer…är vi inte alla det? Ständigt påverkas vi av vår omgivning med tankar och idéer. För att göra det hela mera påtagligt så kommer en lista med mina tankeledare på slutet.
På internet idag kan vi lära oss det mesta, men mesta är som oftast teoretisk information, något du sedan kan omsätta till praktisk kunskap. Och det är den omvandlingen från kunskap till handling som blir “din egen väg”. I slutändan kommer du att bedömas efter din praktiska kunskaper.
Egentligen borde man lära sig något nytt varje dagen. Ett litet ämne som är relaterat till något du gillar, kunskap som du senare omvandlar till något praktiskt. För det är vad världen behöver, flera praktiska värdeskapare.

Allas favorit och lilla hus guru: http://www.sethgodin.typepad.com/
Lite mer filosofiskt: http://www.onbeing.org/

Hör mig!


Lyssnar vi på någonsin på vad andra säger eller förbereder vi oss bara för att svara?
Tänk på det. Brukar du lyssna på dina vänner när dom pratar, eller springer dina tankar i väg i ett oändligt register med associationer under tiden.
Det är inte för att vara oartig, det händer mest av vana. Vad sägs om att skärpa till dig, ge den du pratar med hela din medvetenhet nästa gång ni ses? Du kommer att märka hur personen du pratar med uppskattar att du gör det.
Din själviska vinning med det hela är att du blir en bättre lyssnare och en bättre vän.
Ett enkelt trick är att upprepa allting som någon säger högt och tydligt i ditt huvud